Hai Hai Re Kanchi | Newari Song | Ashishma NakarmiHai Hai Re Kanchi | Newari Songs | Ashishma Nakarmi

Singer: Bhim Prasad Prajapati, Sanu Maiya Tamrakar
Lyrics/Music: Bhim Prasad Prajapati
Artist: Ashishma Nakarmi, Laxmi Prasad Dumaru,Shyam Sundar Shilpakar, Arneswari Shilpakar
Cameraman/Editor: Sohan Manandhar
Dance: Rameswori K.C
Director: Aryam Nakarmi
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url