Yash Kumar | Tirkha | Audio JukeboxYash Kumar | Tirkha Audio Jukebox

All the song from the album "Tirkha" performed by "Yash Kumar"

Included Songs:
Enar Banauchu
Lyrics/Music : Yash Kumar
Yehi Barsha
Lyrics/Music : Yash Kumar
Dherai Barsha Pachi
Lyrics/Music : Yash Kumar
Hijo Aarkai Sanga
Lyrics/Music : Yash Kumar
Nahunu Thiyo
Lyrics: Mina Shahi , Music : Kailash Gurung
 Chakkai Pare
Lyrics : Ghamaraj Luitel
Bhanekai Thiye
Lyrics : Ramji Ghimire
Janu Cha Dherai Tada
Lyrics : Bisham Shahi (Thakuri)
Aanakani
Lyrics/Music : Yash Kumar
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url