GORKHE - NEPALI MOVIE | RABINDRA PRATAP SEN, ANGEL SHRESTHAGORKHE NEPALI MOVIE

Cast: Arjun Gurung, Rabindra Pratep Sen, Anjali Adhikari, Angel Shrestha, Ashmi Lama, Ashmita Shrestha (Rani), Saroj Tamang, Sajan Thapa Magar, Baaldeep Rai
♫ Singer: R.C Rimal, Anju Panta, Bhusan Khatiwada, Saahas Shakya
♫ Arranger: Saahas Shakya, Rikesh Gurung
♫ Lyrics/Music: Saahas Shakya, Nagwa Phinju Pakhain, Hari Lamsal
Direction: Kimmat Gautam

Hope you liked this post. Stay tune for more...
Caught mistakes. Please comment
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url