Aaudai Jadai -Timro Nyano Lyrics | The UglyzAaudai Jadai - The Uglyz

Album - Rush
Lyrics by Jems Pradhan
Music by Sarun Tamrakar

Lyrics :

तिम्रो न्यानो अँगालोको माया
सधैँ रहिरहोस्
तिम्रो जीवन सधैँ, सधैँभरि
फली फुलिरहोस्

तिम्रो न्यानो अँगालोको माया
सधैँ रहिरहोस्
तिम्रो जीवन सधैँ, सधैँभरि
फली फुलिरहोस्

मन त छैन तिमीबाट टाढा हुन
विवशता अनौठो
तिम्रो-मेरो बीच धेरै कुरा छन्
निकै नै अप्ठेरो

आउँदै-जाँदै गर्नू यो जीवनमा
कतै टाढा नहोस् तिमी
जीवनका धेरै मोडहरूमा
नबिर्सिदिनु भनी
आउँदै-जाँदै गर्नू यो जीवनमा
कतै टाढा नहोस् तिमी
जीवनका धेरै मोडहरूमा
नबिर्सिदिनु भनी

आउँदै-जाँदै गर्नू यो जीवनमा
कतै टाढा नहोस् तिमी
जीवनका धेरै मोडहरूमा
नबिर्सिदिनु भनी

आउँदै-जाँदै गर्नू यो जीवनमा
कतै टाढा नहोस् तिमी
जीवनका धेरै मोडहरूमा
नबिर्सिदिनु भनी

Hope you liked this post. Stay tune for more...
Caught mistakes. Please comment
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url