Ajhai Para Ghaite | Pramod KharelAjhai Para Ghaite

Singer: Pramod Kharel
lyrics/music: kiran michael ghimire
Arranger: sandip karki
studio: sarada
Cast: Anup Bohara, Smarika Dhakal, Deepak Bidari
Cinematographer: Naresh Ayer & Team
Editor: Min Rawal
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url