Prem Geet 2 | Nepali Movie | Pradeep Khadka, Aaslesha Thakuri, Santosh SenPrem Geet 2 - प्रेम गीत २ - Nepali Movie

Cast: Pradeep Khadka, Aaslesha Thakuri, Santosh Sen, Kailash Katuwal, Kabita Regmi, Sishir Bhandari, Kumar Karki, Mukta Babu Acharya, Shraddha Prasai
Singers: Indira Joshi, Rohit John Kshetri, Shreya Shotang, Pratap Das, Sagar Sansar Rai
Lyrics: Amrit Marhathha, Manisha Khadka, Rohit John Kshetri
Music: Kalyan Singh, Alish Karki, Rohit John Kshetri
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url