Rose | Nepali Movie | Pradeep Khadka, Miruna Magar, Paramita RL Rana, KarmaNepali Movie: Rose


Artist: Pradeep Khadka, Miruna Magar, Paramita RL Rana, Karma, Varun SJB Rana, Naresh Poudel, Kedar Bhusal, Palpasa Dangol, Prakash Shrestha, Alka Rai, Niks Sharma, Pradip Dahal
Singer : Pratap Das / Prabhisha Adhikari/ Nishan Bhattarai
Music : Alish Karki, Arjun Pokhrel
Lyrics : Rajesh Kumar Shrestha, Dayaram Pandey
Producer : Aayra Poudel / Aarohi K.C
Director : Nirak Poudel
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url