Wa Wa Nu Nu Chalaki Nu | Nepal Bhasha Song 2022 | Param Thasimi, Saraswoti Thasimi, Laxman Maharjan, Sanumaiya Maharjan, Bharat Shrestha, Laxmi Maharjan, Mojman Maharjan, Mira Maharjan & Mahanta Maharjan
Wa Wa Nu Nu Chalaki Nu | Nepal Bhasha Song 2022 | Param Thasimi, Saraswoti Thasimi, Laxman Maharjan, Sanumaiya Maharjan, Bharat Shrestha, Laxmi Maharjan, Mojman Maharjan, Mira Maharjan & Mahanta Maharjan

Wa Wa Nu Nu Chalaki Nu || New Nepal Bhasha Song 2078/2022 | Param Thasimi, Saraswoti Thasimi, Laxman Maharjan, Sanumaiya Maharjan, Bharat Sh...

Read more »
 
Top