Pahad Ko Mathi Mathi | Narayan Gopal, Asha Bhosleपाहाडको माथि माथि घुम्दै उडेर
आकासको चारै तिर फैलिएर
पागल जस्तै उडी हिड्ने
बादल हौ तिमी बादल हौ
बादल हो त्यो बादल हो

Song: Pahadko Mathi Mathi
Vocals: Narayan Gopal, Asha Bhosle
Lyrics: Kusum Gajmer/Tulsi Ghimire
Music: Ranjit Gazmer
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url