Timro Maya le | Nabin K BhattaraiTimro Maya Le by Nabin K. Bhattarai

Lyrics: Manoj Acharya
Music: Nabin K. Bhattarai
Actors: Dibesh and Pirya Rani
Editor: Nishan Ghimire
Camera: Rupesh Thapa
Direction: Sonam Pakhrin 

Timro Maya le Lyrics :

 तिम्रो मायाले मलाई सताउँछ
तिम्रो सम्झनाले मलाई रुवाउँछ
तिम्रो यादले मलाई झस्काउँछ
पीडा बोकेर डुली हिँड्छु म
बिर्सन तिमीलाई सक्दिन
हा, आ, प्रियसी
हा-हा, हा, आ, प्रियसी

तिम्रो मायाले मलाई सताउँछ
तिम्रो सम्झनाले मलाई रुवाउँछ
तिम्रो नजरले मलाई पिरोल्छ
तिम्रो अधरले मलाई अत्याउँछ
तिम्रो रहरले मलाई बिझाउँछ
चोट जति खेप्न सक्छु म
बिर्सन तिमीलाई सक्दिन
हा, आ, प्रियसी
हा-हा, हा, आ, प्रियसी

तिम्रो मायाले मलाई सताउँछ
तिम्रो सम्झनाले मलाई रुवाउँछ
तिम्रो मायाले मलाई सताउँछ
तिम्रो सम्झनाले मलाई रुवाउँछ
तिम्रो यादले मलाई झस्काउँछ
पीडा बोकेर डुली हिँड्छु म
बिर्सन तिमीलाई सक्दिन
हा, आ, प्रियसी
हा, आ, आ, प्रियसी

तिम्रो मायाले मलाई सताउँछ
तिम्रो सम्झनाले मलाई रुवाउँछ
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url