Post a Comment Blogger

 1. Jay Devi Durge Bhuwani
  Dershan deu hai hey Mata ,
  Dershan deu hai hey Mata
  Patal rupini Druga Mata
  Timi nai Sabai ko pyaro Mata ,
  Timi nai Sabai ko pyaro Mata
  Timi nai Sabai ko pyaro Mata
  Timi nai Durga Timi nai Kali
  Timi nai Vairabi Kali Mata
  Timi nai Vairabi Kali Mata
  Swarna Mukut Dharini Mata
  Swarna Mukut Dharini Mata
  Jyotirmaya Vakta haru ka
  Jyotirmaya Vakta haru ka
  Chhausathi Jogini Timi bhuwani Mata
  Chhausathi Jogini Timi bhuwani Mata
  Lal bastra Dinchhaun Sradhale
  Nava Durga Vuwani Timi nau Mata
  Nava Durga Vuwani Timi nau Mata

  जय देवी दुर्गे भुवानी
  दर्शन देउ है हे माता,
  दर्शन देउ है हे माता
  पाताल रुपिनी दुर्गा माता
  तिमि नै सबको प्यारो माता,
  तिमि नै सबको प्यारो माता
  तिमि नै सबको प्यारो माता
  तिमि नै दुर्गा तिमी नै काली
  तिमि नै भैरबी काली माता
  तिमि नै भैरबी काली माता
  स्वर्ण मुकुट धारिणी माता
  स्वर्ण मुकुट धारिणी माता
  ज्योतिर्मय भक्तहरू का
  ज्योतिर्मय भक्तहरू का
  चोसठी जोगिनी तिमि भुवनी माता
  चोसठी जोगिनी तिमि भुवनी माता
  लाल बस्त्र दिन्छो श्रदाले
  नव दुर्गा भुवानी तिमी नौ माता
  नव दुर्गा भुवानी तिमी नौ माता

  ReplyDelete

 
Top