Lajalu Muskan le Priyeshi Lyrics - Kalind Band

लजालु मुस्कानले प्रियेशी
चोरी लग्यो मन मेरो तिमीले
लजालु मुस्कानले प्रियेशी
चोरी लग्यो मन मेरो तिमीले

मायालु केहित बोलन
चाहन्छु तिमीलाई भनन
मायालु केहित बोलन
चाहन्छु तिमीलाई भनन
गाजलु आखाले हेरन
लजालु मुस्कानले प्रियेशी
चोरिलग्यो मन मेरो तिमीले

डुबेर तिम्रो यादमा
रहन्छु सदैनै साथमा
डुबेर तिम्रो यादमा
रहन्छु सदैनै साथमा
आउन अंगाली देउ

लजालु मुस्कानले प्रियशी
चोरिलग्यो मन मेरो तिमीले
लजालु मुस्कानले प्रियशी
चोरी लग्यो मन मेरो तिमीले
 
Top