Nepali Movie Love Story 2066

Starrer : Nikhil Upreti, Arjun Karki, Sanjita Gurung, R.P Pant, Puja Lama,
Fight: N.P. Maharjan
Dance : Basanta Shrestha. Raju Shah
Camera : Dipak Bantawa
Edit : Manish Shah
Music : Chetan Sapkota
Producer : Laxmi Narayan Suwal
Director : Deepak Rayamajhi
 
Top