समुह ए
ब्राजिल, क्रोएसिया, मेक्सिको, क्यामरुन
१२ जुन जेठ ३० गते ०१:४५  राती
ब्राजिल – क्रोएसिया एरेना डे साओ पाउलो, साओ पाउलो
१३ जुन जेठ ३० गते ०९:४५ राती
मेक्सिको – क्यामरुन एरेना डास दुनास, नाताल
१७ जुन आसर ४ गते १२:४५ राती
ब्राजिल – मेक्सिको स्टाडिओ कास्टेला, फोर्टालेजा
१८ जुन असार ५ गते ३:४५ बिहान
क्रोएसिया – क्यामरुन एरेना अमाजोनिया, मानाउस
२३ जुन असार १० गते १:४५ राती
ब्रालिज – क्यामरुन स्टाडियो नासिओनाल, ब्रासिलिया
२३ जुन असार १० गते १:४५ राती
क्रोएसिया – मेक्सिको एरेना पर्नाम्बुको, रेसिफ
समुह बी
स्पेन, नेदरल्याण्ड, चिली, अष्ट्रेलिया
१३ जुन असार ३१ गते १२:४५ राती
स्पेन विरुद्ध नेदरल्याण्ड एरेना फोन्टे नोभा, साल्भाडोर
१३ जुन असार ३१ गते ०३:४५ बिहान
चिली विरुद्ध अष्ट्रेलिया एरेना पान्तनाल, क्युइवा
१८ जुन असार ४ गते ०९:४५ राती
नेदरल्याण्ड विरुद्ध अष्टे«लिया स्टाडियो बेइरा रियो, पोर्ट एलेग्रे
१८ जुन असार ५ गते १२:४५ राती
स्पेन विरुद्ध चिली स्टाडिओ डो माराकाना, रियो दे जेनेरियो
२३ जुन आसर ९ गते ०९:४५ राती
स्पेन विरुद्ध अष्ट्रेलिया एरेना दा बाइजडा, कुरिटिवा
२३ जुन आसर ९ गते ०९:४५ राती
नेदरल्याड विरुद्ध चिली एरेना डे साओ पाउलो, साओ पाउलो

समुह सी
कोलम्बिया, ग्रीस, आईभरी कोष्ट, जापान
१४ जुन जेठ ३१ गते ०९:४५ राती
कोलम्बिया विरुद्ध ग्रीस स्टाडियो मिनेइरो, बेलो होरिजोन्टे
१५ जुन आसर १ गते ०६:४५ बिहान
आईभरीकोष्ट विरुद्ध जापान एरेना पर्नाम्बुको, रेसिफ
१९ जुन असार ५ गते ०९:४५ राती
कोलम्बिया विरुद्ध आईभरीकोष्ट स्टाडियो नासिओनाल, ब्रासिलिया
१९ जुन असार ६ गते ०३:४५ बिहान
जापान विरुद्ध ग्रीस एरेना डास दुनास, नाताल
२४ जुन असार ११ गते ०१:४५ बिहान
जापान विरुद्ध कोलम्बिय एरेना पान्तनाल, क्युइवा
२४ जुन असार ११ गते ०१:४५ बिहान
ग्रीस विरुद्ध आईभरीकोष्ट स्टाडिओ कास्टेला, फोर्टालेजा
समुह डी
उरुग्वे, कोस्टारिका, इंगल्याण्ड, इटली
१४ जुन असार १ गते १२:४५ राती
उरुग्वे विरुद्ध कोस्टारिका स्टाडिओ कास्टेला, फोर्टालेजा
१४ जुन आसर १ गते ०३:४५ बिहान
इंगल्याण्ड विरुद्ध इटली एरेना अमाजोनिया, मानाउस
१९ जुन असार ६गते १२:४५ राती
उरुग्वे विरुद्ध इंगल्याण्ड एरेना डे साओ पाउलो, साओ पाउलो
२० जुन असार ६गते ०९:४५ बिहान
इटली विरुद्ध कोस्टारिका एरेना पर्नाम्बुको, रेसिफ
२४ जुन असार १० गते ०९:४५ राती
इटली विरुद्ध उरुग्वे एरेना डास दुनास, नाताल
२४ जुन असार १० गते ०९:४५ राती
कोस्टारिका विरुद्ध उरुग्वे स्टाडियो मिनेइरो, बेलो होरिजोन्टे

समुह ई
स्विट्जरल्याण्ड, इक्वेडर, फ्रान्स, होण्डुरस
१५ जुन असार १ गते ०९:४५ राती
स्विट्जरल्याण्ड विरुद्ध इक्वेडर स्टाडियो नासिओनाल, ब्रासिलिया
१५ जुन असार २ गते १२:४५ राती
फ्रान्स विरुद्ध होण्डुरोस स्टाडियो बेइरा रियो, पोर्ट एलेग्रे
२० जुन असार ७ गते १२:४५ राती
स्विट्जरल्याण्ड विरुद्ध फ्रान्स एरेना फोन्टे नोभा, साल्भाडोर
२० जुन असार ७ गते ०३:४५ बिहान
होण्डुरोस विरुद्ध इकवेडर एरेना दा बाइजडा, कुरिटिवा
२५ जुन असार १२ गते ०१:४५ बिहान
होण्डुरोस विरुद्ध स्विट्जरल्याण्ड एरेना अमाजोनिया, मानाउस
२५ जुन असार १२ गते ०१:४५ बिहान
इक्वेडर विरुद्ध फ्रान्स स्टाडिओ डो माराकाना, रियो दे जेनेरियो
समुह एफ
अर्जेन्टिना, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना, नाइजेरिया, इरान
१५ जुन असार २ गते ०३:४५ बिहान
अर्जेन्टिना विरुद्ध बोस्निया हर्जगोभिना स्टाडिओ डो माराकाना, रियो दे जेनेरियो
१६ जुन असार ३ गते १२:४५ राती
इरान विरुद्ध नाइजेरिया एरेना दा बाइजडा, कुरिटिवा
२१ जुन असार ७ गते ०९:४५ राती
अर्जेन्टिना विरुद्ध इरान स्टाडियो मिनेइरो, बेलो होरिजोन्टे
२१ जुन असार ८ गते ०३:४५ बजे बिहान
नाइजेरिया विरुद्ध बोस्निया हर्जगोभिना एरेना पान्तनाल, क्युइवा
२५ जुन असार ११ गते ०९:४५ राती
नाइजेरिया विरुद्ध अर्जेन्टिना स्टाडियो बेइरा रियो, पोर्ट एलेग्रे
२५ जुन असार ११ गते ०९:४५ राती
बोस्निया हर्जगोभिना विरुद्ध इरान एरेना फोन्टे नोभा, साल्भाडोर

समुह जी
जर्मनी, पोर्चुुगल, घाना, युएसए अमेरिका
१६ जुन असार २ गते ०९:४५ राती
जर्मनी विरुद्ध पोर्चुगल एरेना फोन्टे नोभा, साल्भाडोर
१६ जुन असार ३ गते ०३:४५ बिहान
घाना विरुद्ध अमेरिका एरेना डास दुनास, नाताल
२१ जुन असार ८ गते १२:४५ राती
जर्मनी विरुद्ध घाना स्टाडिओ कास्टेला, फोर्टालेजा
२२ जुन असार ९ गते ०३:४५ बिहान
अमेरिका विरुद्ध पोर्चुगल एरेना अमाजोनिया, मानाउस
२६ जुन असार १२ गते ०९:४५ राती
अमेरिका विरुद्ध जर्मनी एरेना पर्नाम्बुको, रेसिफ
२६ जुन असार १२ गते ०९:४५ राती
पोर्चुगल विरुद्ध घाना स्टाडियो नासिओनाल, ब्रासिलिया
समुह एच
बेल्जियम, अल्जेरिया, रसिया, दक्षिण कोरिया
१७ जुन असार ३ गते ०९:४५ राती
बेल्जियम विरुद्ध अल्जेरिया स्टाडियो मिनेइरो, बेलो होरिजोन्टे
१७ जुन असार ४ गते ०३:४५ बिहान
रसिया विरुद्ध दक्षिण कोरिया एरेना पान्तनाल, क्युइवा
२२ जुन असार ८ गते ०९:४५ राती
बेल्जियम विरुद्ध रसिया स्टाडिओ डो माराकाना, रियो दे जेनेरियो
२२ जुन आसर ९ गते १२:४५ राती
दक्षिण कोरिया विरुद्ध अल्जेरिया स्टाडियो बेइरा रियो, पोर्ट एलेग्रे
२६ जुन असार १३ गते ०१:४५ बिहान
दक्षिण कोरिया विरुद्ध बेल्जियम एरेना डे साओ पाउलो, साओ पाउलो
२६ जुन असार १३ गते ०१:४५ बिहान
अल्जेरिया विरुद्ध रसिया एरेना दा बाइजडा, कुरिटिवा

सेकेण्ड राउण्ड
२८ जुन असार १४ ०९:४५ राती
समुह ए विजेता विरुद्ध समुह बी उपविजेता स्टाडियो मिनेइरो, बेलो होरिजोन्टे
२८ जुन असार १५ ०१:४५ बिहान
समुह सी विजेता विरुद्ध समुह डी उपविजेता स्टाडिओ डो माराकाना, रियो दे जेनेरियो
२९ जुन असार १५ गते ०९:४५ राती
समुह बी विजेता विरुद्ध समुह ए उपविजेता, स्टाडिओ कास्टेला, फोर्टालेजा
२९ जुन असार १६गते ०१:४५ बिहान
समुह डी विजेता विरुद्ध समुह सी उपविजेता, एरेना पर्नाम्बुको, रेसिफ
३० जुन असार १६गते ०९:४५ राती
समुह ई विजेता विरुद्ध समुह एफ उपविजेता, स्टाडियो नासिओनाल, ब्रासिलिया
३० जुन असार १७ गते ०१:४५ बिहान
समुह जी विजेता विरुद्ध समुह एच उपविजेता, स्टाडियो बेइरा रियो, पोर्ट एलेग्रे
१ जुलाई असार १७ गते ०९:४५ राती
समुह एफ विजेता विरुद्ध समुह ई उपविजेता, एरेना डे साओ पाउलो, साओ पाउलो
१ जुलाई असार १८ गते ०१:४५ बिहान
समुह एच विजेता विरुद्ध समुह जी उपविजेता, एरेना फोन्टे नोभा, साल्भाडोर
क्वाटरफाइनल
जुलाई ४ असार २० गते ०९:४५ राती
विजेता सेकेण्ड राउण्ड ५ विरुद्ध विजेता ६, स्टाडिओ डो माराकाना, रियो दे जेनेरियो
जुलाई ४ असार २१ गते ०१:४५ बिहान
विजेता सेकेण्ड राउण्ड १ विरुद्ध विजेता २, स्टाडिओ कास्टेला, फोर्टालेजा
जुलाई ५, असार २१ गते ०१:४५ बिहान
विजेता सेकेण्ड राउण्ड ७ विरुद्ध विजेता ८, स्टाडियो नासिओनाल, ब्रासिलिया
जुलाई ५ असार २२ गते ०९:४५ राती
विजेता सेकेण्ड राउण्ड ३ विरुद्ध विजेता ४, एरेना फोन्टे नोभा, साल्भाडोर
सेमिफाइनल
जुलाई ८ असार २५ गते ०१:४५ बिहान
विजेता क्वाटरफाइनल १ विरुद्ध विजेता २, स्टाडियो मिनेइरो, बेलो होरिजोन्टे
जुलाई ९ असार २६ गते ०१:४५ बिहान
विजेता क्वाटफाइनल ३ विरुद्ध विजेता ४, एरेना डे साओ पाउलो, साओ पाउलो
तेस्रो स्थान
जुलाई १२ असार २९ गते ०१:४५ बिहान
सेमिफाइनल लुजर्स १ विरुद्ध लुजर्स २, स्टाडियो नासिओनाल, ब्रासिलिया
फाइनल
जुलाई १३ असार ३० गते १२:४५ राती
विजेता सेमिफाइनल १ विरुद्ध २, स्टाडिओ डो माराकाना, रियो दे जेनेरियो
 
Top