पाहाडको माथि माथि  उड्दै घुमेर
आकासै को चारै तिर फैलिएर
पागल जस्तै उडी हिड्ने
बादल हौ तिमी बादल हौ
बादल हो त्यो बादल हो
 
Top